Federale Ombudsman: "Detentie van kinderen niet te rechtvaardigen"

13.06.2017 - In zijn Jaarrapport herinnert de Federale Ombudsman eraan dat detentie van kinderen voor migratieredenen niet te rechtvaardigen is.

Op 21 april 2017 publiceerde de Federale Ombudsman zijn Jaarverslag 2016. In zijn verslag spreekt de Ombudsman zich duidelijk uit tegen de bouw van het gesloten centrum pour gezinnen met kinderen. De ombudsman refereert naar een onderzoek dat hij in 2009 deed. Volgens de Ombusdman was het besluit van dit onderzoek duidelijk: "dat de opsluiting van kinderen om migratieredenen niet terechtvaardigen is, noch medisch, noch juridisch, zelfsniet in aangepaste materiële omstandigheden en vooreen zo kort mogelijke duur".

De ombusman geeft aan dat de dat de plaatsing in terugkeerwoningen in twee derden van de gevallen doeltreffend was. Hij vraagt voor een diepgaand onderzoek over de redenen waarom de terugkeerwoningen voor sommige gezinnen niet doeltreffend is. Volgens de Ombudsman, zal "enkel een ernstige analyse van deze oorzaken [...] toelaten om geschikte maatregelen te bepalen die de doeltreffendheid van alternatieven voor opsluiting kunnen verhogen. Dit moet de eerste prioriteit blijven als het kinderen betreft."

Om het jaarverslag van de Federale Ombudsman te bekijken, klik hier.

Voor meer info over alternatieven voor detentie, klik hier.

Voor meer info over de terugkeerwoningen, klik hier.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty