Het Platform Kinderen op de vlucht schrijft de regering aan

Het Platform Kinderen op de vlucht heeft gereageerd op de beleidsverklaring van Theo Francken door de regering te vragen om geen kinderen op te sluiten.

In zijn beleidsverklaring van 27 oktober 2016, herhaalde Staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francen zijn plannen voor de bouw van "gesloten family units" om gezinnen met kinderen op te sluiten. Het Platform Kinderen op de vlucht heeft onmiddelijk gereageerd door een brief te sturen naar alle leden van de regering om hen te vragen deze plannen onmiddelijk stop te zetten.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty