Hof van Beroep Noorwegen: detentie van kinderen is onmenselijk

29.08.2017 - Het Hof oordeelt dat de detentie van vier kinderen gedurende 20 dagen een onmenselijke en vernederende behandeling vormde.

In een historische beslissing oordeelde het Hof van Beroep van Noorwegen op 31 mei 2017 dat de detentie van vier kinderen hun fundamentele rechten schendde. De kinderen waren op het moment van detentie tussen de 7 en de 14 jaar oud. Het Hof acht dat de detentie van de kinderen niet alleen de Noorse Grondwet schendt, maar ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de rechten van het kind. Het is de eerste keer dat een Hof oordeelt dat Noorwegen het recht om niet blootgesteld te worden aan een onmenselijke en vernederende behandeling in het geval van kinderen schendt.

Het Hof van Beroep is er niet van overtuigd dat de detentie van 20 dagen nodig was om het gezin het land uit te zetten. Verder vindt het Hof dat de Staat de procedure om de behoefte en de proportionaliteit van detentie te bepalen moet verbeteren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de IDC (in en Engels).

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty