Kinderrechtendag: tienduizenden affiches en een petitie tegen de opsluiting van migrantenkinderen

Ter gelegenheid van de kinderrechtendag delen de organisaties achter de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” morgen 20 november tienduizenden affiches worden uitgedeeld in scholen, speelgoedwinkels, metrostations en winkelcentra.

Brussel, 19 oktober. Ter gelegenheid van de kinderrechtendag lanceren de organisaties achter de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” morgen 20 november een grote posteractie. Tienduizenden affiches worden uitgedeeld in scholen, speelgoedwinkels, metrostations en winkelcentra.

 

Het doel van de actie: mensen te informeren en te sensibiliseren over detentie van kinderen, en hen vragen om de petitie van de campagne te tekenen. Deze petitie roept de regering nogmaals op een einde te maken aan detentie van kinderen, en een verbod hierop in te voeren in de wet.

 

Volgens internationaal én Belgisch recht moet het hoger belang van het kind een essentiële overweging vormen in alle beslissingen die hem of haar betreffen. Detentie voor migratieredenen kan nooit in het hoger belang van het kind zijn. Door deze kinderen op te sluiten, schendt de regering hun fundamentele rechten. Dit is onaanvaardbaar”, leggen de organisaties uit.

 

Een groot aantal internationale en Europese instanties, zoals onder andere het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR), het VN-kinderrechtencomité en de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, kanten zich tegen het opsluiten van kinderen, omdat detentie van kinderen voor migratieredenen altijd indruist tegen het hoger belang van het kind, en altijd hun rechten schendt.

 

UNICEF benadrukt ook zware negatieve gevolgen van detentie voor het psychische en fysieke welzijn van kinderen, zelfs als deze detentie van korte duur is. En de VN-Special Rapporteur voor foltering stelt dat detentie onherstelbare schade aanricht en vergeleken kan worden met foltering of een andere vorm van wrede, onmenselijke en vernederende behandeling.

 

Detentie van kinderen voor migratieredenen mag nooit een optie zijn. Er bestaan alternatieven, in België en in het buitenland. Deze houden beter rekening met kinderrechten, kosten minder en zijn bovendien doeltreffender. Wat we nog missen is een echt engagement van de regering om in te zetten op de alternatieven”, leggen de organisaties uit.

 

De petitie, die op korte tijd al duizenden handtekeningen heeft kunnen verzamelen, staat op de website van de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.”: www.eenkindsluitjenietop.be.

 

Bijkomende informatie

 

In september 2017, als reactie op de plannen van de regering om een nieuw gesloten centrum voor gezinnen met kinderen te bouwen, hebben het Platform Kinderen op de vlucht en Unicef België de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” gelanceerd. Doel van de campagne is het brede publiek te sensibiliseren met een eenvoudige boodschap: het is onaanvaardbaar dat in ons land kinderen worden opgesloten, enkel en alleen omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders. Deze campagne is gelanceerd met verschillende partners (Amnesty International, Caritas International, CIRÉ, JRS-Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen), en heeft vandaag de steun van meer dan 325 organisaties die actief zijn in België .

 

Ondanks de oproepen van verschillende instanties en organisaties, waaronder het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR), aan België om geen kinderen op te sluiten in gesloten centra, zette de regering voort en werd het eerste gezin opgesloten op 14 augustus. In juni had de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa België nog opgeroepen om te investeren in alternatieven voor detentie.

 

25 september laatstleden eiste het VN-Comité voor de rechten van het kind de vrijlating van het gezin dat sinds 14 augustus opgesloten zat. België heeft het mechanisme geratificeerd dat het Comité de bevoegdheid geeft om individuele klachten rond schendingen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind te behandelen. Toch weigerde de Dienst Vreemdelingenzaken het bevel van het Comité na te leven.

 

De Kinderrechtencommissaris, Bruno Vanobbergen, en een kinderarts, Paulette De Backer, zijn op bezoek geweest in het gesloten centrum voor gezinnen. Vanobbergen stelde een “mensonwaardige situatie” vast, terwijl De Backer de trauma’s benadrukte die de kinderen oplopen door de detentie . Deze trauma’s kunnen volgens haar gevolgen hebben “voor hun cognitieve ontwikkeling, hun leercapaciteiten en socialisatie en zelfs op hun groei”.

 

Praktische informatie

Persmoment : om 10u30 stipt in het Athénée Adolphe Max, Clovislaan 40 in 1000 Brussel.

Een dertigtal leerlingen delen tijdens de pauze affiches uit aan de medeleerlingen om hen te sensibiliseren.

 

Voor meer informatie, kunt u terecht bij:

- Rob Kaelen, projectmedewerker bij het Platform Kinderen op de Vlucht (02 210 94 91)
- Amnesty International Vlaanderen, Persdienst, 0486 75 55 10.
- Olivier Marquet, Directeur Général UNICEF Belgique (0473/540.886 – 02/230.59.70

 

Download het persbericht als PDF.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty