Monica de Coninck vraagt Theo Francken om uitleg over het nieuw gesloten centrum

Monica De Coninck heeft Theo Francken gevraagd voor meer informatie over zijn plannen rond het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen met kinderen.

Op 15 februari 2017 stelde Monica de Coninck een parlementaire vraag aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken over de "gesloten gezinsunits". Haar verschillende vragen gingen over diverse aspecten van de plannen voor de bouw van het nieuwe gesloten centrum voor gezinnen met kinderen: kwaliteit van de gebouwen, wie er opgesloten zal worden, vooruitgang van het project, enz.

Het antwoord van Francken bevat veel informatie over het nieuwe gesloten centrum.

Het zou om vijf aparte units gaan, die "gesloten gezinsunits" genoemd worden: drie units voor zes personen en twee units voor acht personen. Op het moment van de opening zullen er geen speelfaciliteiten zijn, deze zouden er later pas komen.

De doelstelling van het centrum is, volgens de Staatssecretaris, de gezinnen te ontraden uit een terugkeerwoning te ontsnappen. In de toekomst zullen gezinnen, bij aankomst in een terugkeerwoning, geïnformeerd worden dat zij, als ze ontsnappen uit de terugkeerwoning, overgebracht kunnen worden naar het gesloten centrum. Wij vrezen echter dat eens het nieuwe centrum gebouwd is, er ook andere gezinnen opgesloten zullen worden (zie onze vraag Wie zijn de kinderen die opgesloten zullen worden in het nieuwe gesloten centrum?).

De Staatssecretaris geeft aan dat de duur van opsluiting "zo kort mogelijk" zal zijn, maar ook dat de duur afhangt "van elk individueel dossier" en dat "de medewerking van de betrokkene uiteraard een belangrijke rol" speelt. Wij hebben dus op dit moment geen precieze informatie wat betreft de maximale duur van opsluiting.

Wij willen benadrukken dat dit idee dat dreiging met opsluiting zou leiden tot een betere samenwerking van de gezinnen niet bevestigd wordt door onderzoek. Detentie heeft zelfs een negatieve impact op medewerking met immigratieprocedures (zie onze vraag Is detentie van kinderen een middel om gezinnen aan te moedigen tot een betere samenwerking met de overheid?).

Helaas geeft Monica de Coninck aan het eens te zijn met de Staatssecretaris dat detentie van kinderen in sommige gevallen te rechtvaardigen is. Wij zijn zeer verrast door deze verklaring van mevr. De Coninck en herhalen nogmaals dat een kind nooit mag worden opgesloten om migratieredenen.

Want: "Een kind sluit je niet op. Punt."

Lees de parlementaire vraag en de antwoorden van Francken.

Een campagne van

Unicef
Mineurs en exil

In samenwerking met

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty